Numer konta bankowego

ING Bank Śląski S.A.
Numer konta:
 45 1050 1025 1000 0097 3018 7037

Dane do wpłaty: 

Tomasz Kulczycki Design
ul. Zbożowa 93
10-806 Olsztyn

Tytuł wpłaty: numer zamówienia, imię i nazwisko

Kwota wpłaty: zgodna ze złożonym zamówieniem